روز گذشته تعداد کاربران ریمیت از مرز ۴۰ هزار نفر عبور کرد تا خانواده‌ی این سرویس حمایت مالی، به رکورد جدیدی دست پیدا کرده باشد.

در حالی این دستاورد بزرگ نصیب خانواده‌ی ریمیت شده که تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ تعداد کاربران این سرویس حمایت مالی کمتر از ۲۵ هزار نفر بود. با این وجود، در اولین روز اردیبهشت، این تعداد به ۳۰ هزار نفر رسید و حالا، مفتخر هستیم اعلام کنیم که تعداد کاربران ریمیت از مرز ۴۰ هزار نفر هم عبور کرد تا این خانواده بزرگ‌تر از هر زمان دیگری باشد و رکوردی دیگری به نام به ثبت رسانده باشد.