با آغاز سال نوی خورشیدی، رکورد جذب حمایت مالی باز هم توسط سرویس ریمیت شکسته شد تا همچنان این سرویس حمایت مالی در این زمینه، پیشرو باشد

در حالی که حدود سه سال از فعالیت سرویس حمایت مالی Reymit می‌گذرد، مفتخریم تا اعلام کنیم که در این حیطه، همچنان رکورد جذب حمایت در اختیار ریمیت قرار دارد و این بار به لطف شما همراهان همیشگی محتواسازها و سرویس ریمیت، آمار و ارقام یک بار دیگر دچار جابجایی شده است.

نزدیک به ۴۸ ساعت پیش، میزان جذب حمایت مالی به واسطه‌ی سرویس ریمیت از مرز ۲۰۰ میلیارد ریال یا ۲۰ میلیارد تومان، عبور کرد که به نوبه‌ی خود، یک رکورد جدید به حساب می‌آید.